మొబైలులో తెలుగు వెలుగులు

ఇప్పుడు మీరు మైక్రోసాఫ్టు డీప్‌ఫిష్ సహాయంతో విండోసు మొబైలులోకూడా తెలుగును చక్కగా చూడవచ్చు. ఉదాహరణకు ఇక్కడ కొన్ని తెరచాపలను ఉంచాను. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లంకెను అనుసరించండి.

డీప్‌ఫిష్ అంటే ఏమిటి?

ప్రకటనలు

ఫైరుపాక్షు కు ఐ.ఇ (IE) కేకు…

కేకు.

దీన్ని గురించి బ్లాగు ఇక్కడ http://fredericiana.com/2006/10/24/from-redmond-with-love/

అలానే ఆపిల్ 30 ఏళ్ళు పూర్తిచేసుకొన్నప్పుడు మైక్రోసాఫ్టు పంపిన గ్రీటింగు కార్డు కూడా చూడండి.

అపిల్

విండోస్ విస్తా లో తెలుగు..

ప్రస్తుతానికి రెండు తెరచాపలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను. వీలయితే మరిన్ని  అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

 3Dలో తెలుగు

3Dలో తెలుగు కిటికీలు 

ఇంటర్నెట్ ఎక్సప్లోరర్ 7

ఇంటర్నెట్ ఎక్సప్లోరర్ 7 లో తెలుగు వెబ్ పేజీలు 

తెలుగులో విండోసు

మీ విండోసు కూడా తెలుగులో కనిపించాలంటే మైక్రోసాఫ్టు Windows® XP తెలుగు ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ దిగుమతి చేసుకోండి.

డెస్క్ టాప్

నా విండోసు డెస్కుటాపు

Display Settings

"Display Settings" డయలాగు

నోటుపాడ్ తెలుగులో

నోటుపాడ్

హెచ్చరిక సందేశం

హెచ్చరిక సందేశం

నియంత్రణ ప్యానెల్

నియంత్రణ ప్యానెల్

paint

paint

నిక్షిప్తం

నిక్షిప్తంచేయు డయలాగ్

Internet Explorer

Internet Exlporer

IE

Internet Explorer మెనూలు

సహాయం

సహాయం

సహాయం

సహాయం

శోధన

శోధన

విండోస్ ఎక్ష్ప్లోరర్  

విండోస్ ఎక్ష్ప్లోరర్

ప్రింటర్లు

    ప్రింటర్లు

హార్ట్స్

హార్ట్స్

హార్ట్స్. మిగతా ఆటగాళ్ళ పేర్లు ఒక సారి గమనించండి.

హార్ట్స్. మిగతా ఆటగాళ్ళ పేర్లు ఒక సారి గమనించండి.