మొబైలులో తెలుగు వెలుగులు

ఇప్పుడు మీరు మైక్రోసాఫ్టు డీప్‌ఫిష్ సహాయంతో విండోసు మొబైలులోకూడా తెలుగును చక్కగా చూడవచ్చు. ఉదాహరణకు ఇక్కడ కొన్ని తెరచాపలను ఉంచాను. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లంకెను అనుసరించండి.

డీప్‌ఫిష్ అంటే ఏమిటి?

ప్రకటనలు

క్రికెట్టులో భారత పరాజయానికి కారణమయిన ఇద్దరు

1. ఇందిరాగాంధీ – బాంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు..

2. హనుమంతుడు – లంకను పూర్తిగా కాల్చనందుకు..

(నాకు వచ్చిన ఫార్వర్డు మెయిలు నుండి)